کلرید کلسیم

گروه یخ زداها

73323
وزن خالص 25kg
مدت زمان مصرف 2 سال پس از تولید
قیمت 0 ریال
ترکیبات
کلسیم و اسید کلریدریک

توضیحات فنی

  کلراید کلسیم یک ماده یخ زدا بوده و کاملا محلول در آب میباشد. برای ذوب یخ، برف و کنترل گرد و غبار استفاده میگردد. به عنوان ضدیخ بتن و ماده جاذب آب و کنترل رطوبت در بخشهای مختلف استفاده میگردد.  با پاشش کلراید کلسیم  به صورت جامد و مایع در سطح جاده از چسبندگی برف و یخ جلوگیری میکند. از این ماده میتوان برای یخزدایی و از بین بردن برف و یخ در تمام سطوح جادها، پلها، خیابانها، پیاده روهای عمومی و شخصی و پشت بام منازل استفاده نمود. محلول 30 درصد کلراید کلسیم تا حدود 51- درجه سانتی گراد در مقابل یخ زدگی مقاومت مینماید.

دستور العمل مصرف

دستورالعمل مصرف: به صورت جامد 30 تا 40 گرم در متر مربع و مایع از محلول 32-30 درصد استفاده شود. مصرف قبل از بارش موجب عدم چسندگی و جلوگیری از تشکیل یخ در سطح جاده، پیاده رو و خیابان میگردد.

اطلاعات بیشتر

کلسیم کلراید در ساخت بتون های زودگیر نقش تسریع کننده دارد. این ماده شیمیایی ابتدا با آب بتن مخلوط و سپس به مخلوط شن و ماسه و سیمان اضافه میشود.به این ترتیب میتوان در ساخت بتن های زودگیر از سیمان معمولی همراه با کلراید کلسیم استفاده کرد.بتن استفاده شده در این روش مقاومت بیشتری در مقابل فرسایش دارد.

از دیگر کاربردهای کلراید کلسیم میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • در حفاری چاههای نفت و پتروشیمی
  • در تهیه رنگدانه ها مورد استفاده قرار میگیرید
  • در صنایع خنک سازی بعنوان رطوبت گیر مورد استفاده قرار میگیرد

تجزیه تضمین شده

PH در محلول 10 درصد 11-5.7
هدایت الکتریکی در عصاره 5.38
کلسیم کلرید 94%
کلسیم هیدروکسید 0.2%
سدیم کلرید 5%
مواد غیر محلول در آب 0.15%
منیزیم کلراید 0.5%

محصولات مشابه