کود کامل (TE)+10-52-10

گروه کود های شیمیایی

شماره پروانه بهره برداری 83283
وزن خالص 10 کیلوگرم
مدت زمان مصرف 5 سال پس از تولید
قیمت 0 ریال
ترکیبات
پتاس-ازت-فسفر

توضیحات فنی

کود کامل با داشتن مقادیری مشخص از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به منظور افزایش رشد و کیفیت محصولات زراعی و باغی در مراحل مختلف رشد گیاه استفاده می شود. نیتروژن از عناصر تغذیه ای مهم در افزایش عملکرد می باشد و به رشد بهینه گیاهان کمک می کند. پتاسیم موجود در کود به بهبود میوه دهی و یا پر شدن دانه کمک می کند و تأثیر به سزایی بر رنگ آوری محصولات زراعی،باغی و گلخانه ای میگذارد و در نهایت باعث افزایش کمی و کیفی محصول میگردد. فسفر موجود در این کود به ویژه در اوایل فصل رشد به دلیل گسترش محدود ریشه ها و کم تحرک بودن این عنصر در خاک، برای رشد گیاه ضروری می باشد و باعث ایجاد یک سیستم ریشه دهی قوی و سالم می شود. این کود علاوه بر داشتن عناصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم دارای ریز مغذی هایی اعم از آهن، روی، مس و ... می باشد. با توجه به اینکه این کود فاقد کلر می باشد احتمال بروز مسمومیت در گیاه و برگ سوزی کلره وجود نداشته و برای خاکهای شور نیز بسیار مناسب است.

دستور العمل مصرف

محصولات زراعی: 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار برای محلول پاشی و 5 تا 10 کیلوگرم در هکتار به همراه آب آبیاری

درختان میوه: 3 در هزار برای محلول پاشی و 5 تا 15 کیلوگرم در هکتار به همراه آب آبیاری صیفی جات: 3 در هزار برای محلول پاشی و 5 تا 15 کیلوگرم در هکتار به همراه آب آبیاری گیاهان زینتی: 2 در هزار برای محلول پاشی و 3 تا 10 کیلوگرم در هکتار به همراه آب آبیاری

مقادیر توصیه شده کلی بوده و میزان دقیق مصرف به فاکتورهای زیادی از جمله سن گیاه،نوع گیاه،شدت کمبود عناصر و ... بستگی دارد.

اطلاعات بیشتر

مزایا و ویژگی ها:

    دارای درصد بالای فسفر، جهت تحریک ریشه زایی، افزایش گلدهی و افزایش تشکیل میوه دارای عناصر ریزمغذی به فرم کلات EDTA قابل مصرف به دو صورت محلول پاشی و کود آبیاری

  • در زمان رشد اولیه گیاه و نیز قبل از گلدهی قابل استفاده است

تجزیه تضمین شده

اسید آمینه 1%
مولبیدن محلول 0.005%
بور محلول 0.01%
مس محلول 0.02%
نیتروژن کل 10%
فسفر قابل استفاده(P2O5) 52%
پتاسیم(K2O) 10%
آهن محلول 0.1%
روی محلول 0.05%
منگنز محلول 0.05%

محصولات مشابه