کود کامل (TE)+20-20-20

گروه کود های شیمیایی

شماره ثبت ماده کودی 70444
وزن خالص 10 کیلوگرم
مدت زمان مصرف 2 سال پس از تولید
قیمت 0 ریال
ترکیبات
پتاس-ازت-فسفر

توضیحات فنی

کود کامل 20-20-20 برای محصولات باغی و زراعی مناسب بوده و در مراحل رشد گیاه مورد استفاده قرار میگیرد.این کود دارای عناصر اصلی تغذیه ای فسفر،پتاس و ازت میباشد همچنین دارای عناصر ریز مغذی آهن،روی،مس،منگنز،بور و ... است.با توجه به اینکه این کود فاقد کلر میباشد احتمال بروز مسمومیت در گیاه و برگ سوزی کلره وجود نداشته و برای خاکهای شور نیز بسیار مناسب است.در این کود ازت به 3 شکل اوره (10 درصد)،نیترات (6 درصد) و آمونیوم (4 درصد) وجود دارد به همین دلیل در زمان های مناسب پس از کوددهی جذب این عنصر توسط گیاه صورت گرفته و راندمان جذب افزایش می یابد.فراهم نمودن فسفر،پتاسیم و نیتروژن قابل جذب توسط این محصول،تغذیه کامل گیاه را تضمین نموده و باعث افزایش رشد و حاصلخیزی گیاه شده و از کمبودهای تغذیه ای و یا عدم توازن عناصر غذایی نیز جلوگیری می نماید.

دستور العمل مصرف

در گیاهان زراعی به مقدار 4 تا 7 کیلو در هکتار در زمان دو برگی شدن و هر ماه یک بار همراه با آب آبیاری-برای محلول پاشی 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار 2 بار در طول فصل رشد

در درختان میوه به مقدار 5 تا 8 کیلوگرم در هکتار در زمان تشکیل میوه همراه با آب آبیاری-برای محلول پاشی 3 در هزار 3 بار در طول فصل رشد

در صیفی جات به مقدار 4 تا 7 کیلوگرم در مرحله 4 تا 6 برگی و هر 3 هفته یک بار همراه با آب آبیاری تکرار شود-برای محلول پاشی 3 کیلو در هکتار 3 بار در طول فصل رشد

این کود همچنین در گیاهان زینتی به مقدار  4 تا 6 کیلوگرم در هکتار هر دو هفته یک بار همراه با آب آبیاری توصیه میگردد همچنین به مقدار 2 در هزار  4 بار در طول فصل رشد

 

اطلاعات بیشتر

مزایا:

فسفر مهمترین عامل در روند صحیح فتوسنتز برای گیاه است.همچنین فسفر به ریشه زایی بیشتر و ازدیاد شکوفه ها نیز کمک میکند.

پتاس در گیاهان زینتی به گلدهی و در درختان میوه به درشت شدن میوه کمک چشمگیری میکند.

کمک به فتوسنتز و بهبود کیفیت محصول،افزایش بذر و میوه،رشد سریعتر شاخ و برگ گیاه از مزایای استفاده از نیتروژن می باشد.

 

تجزیه تضمین شده

مس (Cu) 300
روی (Zn) 900
آهن (Fe) 1200
پتاسیم (K2O) 20%
فسفر (P2O5) 20%
نیتروژن (N) 20%

محصولات مشابه