نیترات مس

گروه کود های شیمیایی

شماره پروانه بهره برداری 59993
وزن خالص 10 کیلوگرم
مدت زمان مصرف 2 سال پس از تولید
قیمت 0 ریال
ترکیبات
مس-اسید نیتریک

توضیحات فنی

نیترات مس بعنوان کود شیمیایی جهت رفع کمبود مس در گیاهان استفاده میگردد.این کود جز کودهای عناصر کم مصرف اما مهم برای گیاه میباشد.
در اغلب موارد مقدار عناصر مس، آهن، منگنز و روی در خاک بیش از نیاز گیاه است، اما به فرم قابل جذب گیاه نیستند. از طرف دیگر چون این عناصر عمدتاً به صورت کاتیون به خاک اضافه می گردند، احتمال تثبیت آنها توسط خاک زیاد است.کاتیونها را بهتر است بر روی برگها محلول پاشی نمود

دستور العمل مصرف

با توجه به نوع گیاه و شرایط خاک مقدار مصرف متفاوت میباشد.

اطلاعات بیشتر

کاربرد و موارد مصرف نیترات مس :
1در تولید اکسید مس
2به عنوان کاتالیزور در تولید مواد آلی
3در تولید نوار تست بارداری
4تولید قارچ کش ها، باکتری کش ها و علف کش ها
5استفاده در حمام آبکاری نیکل
6تولید رنگ سرامیک

تجزیه تضمین شده

Cu 22%

محصولات مشابه