استات کلسیم پودری

گروه کود های شیمیایی

شماره پروانه بهره برداری 59993
وزن خالص 10 کیلوگرم
مدت زمان مصرف 2 سال پس از تولید
قیمت 0 ریال
ترکیبات
کلسیم و استات

توضیحات فنی

شکل ظاهر ی کلسیم استات جامد یک ماده رطوبتی، جرم و جذب کننده سفید با بوی اسیدی استیک است و فرم آن پودری است. کلسیم استات، با فرمول شیمیایی Ca (C2H3O2) 2، یک نمک کلسیم اسید استیک است که یک نمک رنگی سفید است که به سرعت در آب حل می شود و در محصولات نانوایی، پودینگ آماده و خمیر کیک مصرف می شود.

دستور العمل مصرف

تجزیه تضمین شده

Ca 18%
Cao 25%

محصولات مشابه