کودآلی کامل

گروه کودهای آلی

شماره پروانه بهره برداری 73323
وزن خالص 50kg ± 100g
مدت زمان مصرف 2 سال پس از تولید
قیمت 0 ریال
ترکیبات
این کود حاوی کمپوست ، فسفات ، پتاسیم و گوگرد میباشد .

توضیحات فنی

 

قابلیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی ( مواد غذایی را بطور پیوسته در طول زمان آزاد می کند)

حاصلخیز نمودن خاک

افزایش مقاومت خاک

افزایش فعالیت ریشه و ریشه زایی.

 

دستور العمل مصرف

مقدار مصرف کود آلی کامل براساس آزمون خاک و طبق توصیه کارشناسی صورت گیرد.

اطلاعات بیشتر

 کود کامل مورد استفاده در زمين هاي زراعي بيش از ٩٥ درصد مصرف كود كامل را به خود اختصاص مي دهد. كود كامل مورد استفاده در اين زمينه به صورت گرانول توليد و مصرف مي شود. اين كود براي تمام محصولات كشاورزي مناسب مي باشد ولي لازم است قبل از كشت با استفاده از عميق كاري و يا شخم زمين در محل هاي علامت گذاري شده زير خاك قرار گيرند.در باغباني و اراضي شور نيز كود كامل ماكرو مورد استفاده قرار مي گيرد. اما ترجيحاً توصيه براي مصرف اين كود بايستي براساس آزمون خاك صورت گيرد . اين كود در مرحله قبل از كاشت درخت در چاله غرس نهال و يا در اوايل فصل به عنوان كود پايه مورد استفاده قرار مي گيرد.همچنين اين كود در درختاني كه مشكل زرد برگي مشابه علائم كمبود ازت و روي دارند نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.علاوه بر آن اين كود براي محصولاتي كه نياز به پتاسيم بالا دارند ، نيز مورد استفاده قرار مي گيرد . مانند محصولات جاليزي به عنوان كود پايه در زمان كاشت و يا در مرحله خاك دهي مناسب مي باشد.

تجزیه تضمین شده

PH 5.21
نیتروژن کل 5%
فسفر کل 5%
پتاسیم کل 5%
گوگرد 10%
کربن آلی 12%
هدایت الکتریکی در عصاره 5.38

محصولات مشابه