اخبار

نشست مطبوعاتی جهت معرفی محصول ضد یخ سینکو

مدیرعامل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران گفت: قرارداد طرح تولید یخ زدا برای یخ زدایی در فصل زمستان به جای استفاده از شن و نمک با ظرفیت تولید سالانه ۱۷۵۰ تن محصول در مدت ۵ سال با همکاری بخش خصوصی منعقد شده است

نشست خبری با حضور کارشناسان شرکت سینکو و مدیران ارشد صندوق بازنشستگان شهرداری در سال 1394 با هدف معرفی محصول جدید جایگزین نمک در شهر تهران برگزار شد

جهت اطلاعات بیشتر و مطالعه مصاحبه مدیران محترم میتوانید از لینک زیر استفاده نمایید.

http://www.nasimonline.ir/Content/Detail/980848/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-cma-%DB%8C%D8%AE-%D8%B2%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

https://www.yjc.ir/fa/news/5383326/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%A2-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA