مزایای CMA(ضد یخ سازگار با محیط زیست) از نگاه دنیا

مزایای CMA(ضد یخ سازگار با محیط زیست) از نگاه دنیا

سینکو بعنوان اولین تولید کننده CMA در ایران میباشد. CMA ترکیب استات کلسیم منیزیم ، می باشد. درابتدا این ماده شیمیایی به عنوان یک گزینه عالی برای جاده ها مورد نظر قرار گرفت. شرکت ملی ادارات بزرگراه های دولت آمر...

مشاهده
مجوزات دریافتی از موسسه تحقیقات خاک و آب

مجوزات دریافتی از موسسه تحقیقات خاک و آب

با اجرای قانون ثبت مواد کودی، تحولی شگرف در صنعت کود در داخل کشور ایجاد شده است؛ کنترل کیفی کودهای مصرفی علاوه بر کود های تولیدی شامل کودهای وارداتی و صادراتی نیز می شود و آن ها هم باید برای دریافت کد ثبتی موسس...

مشاهده
نشست مطبوعاتی جهت معرفی محصول ضد یخ سینکو

نشست مطبوعاتی جهت معرفی محصول ضد یخ سینکو

مدیرعامل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران گفت: قرارداد طرح تولید یخ زدا برای یخ زدایی در فصل زمستان به جای استفاده از شن و نمک با ظرفیت تولید سالانه ۱۷۵۰ تن محصول در مدت ۵ سال با همکاری بخش خصوصی منعقد شده است...

مشاهده